SLS Sp. z o.o.
Ul. Poznańska 56
PL 69-110 Rzepin
NIP: PL 5871584395
KRS: 0000225949
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
Właściciele/udziałowcy: Roman Górski, Tomasz Józefczuk
Zarząd Spółki: Tomasz Józefczuk, Roman Górski
Doradca ADR na umowie: Tomasz Kosiłko, TEL: 0048 508 106 099

Dział fakturowania / sekretariat:
Mail: faktura@sls-transport.pl
TEL: 0048 95 758 24 00

Dział transportu materiałów niebezpiecznych oraz konwencjonalnych w silosach:
Mail: dispo@sls-transport.pl
TEL: 0048 95 758 24 00

Warsztat:
Mistrz warsztatu
TEL: 0048 506 364 597