SLS Sp. z o.o.
Ul. Wschodnia 21c
PL 69-100 Słubice
NIP: PL 5871584395
KRS: 0000225949
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
Właściciele/udziałowcy: Roman Górski, Tomasz Józefczuk
Zarząd Spółki: Tomasz Józefczuk, Roman Górski
Doradca ADR na umowie: Tomasz Kosiłko, TEL: 0048 508 106 099

Dział fakturowania / sekretariat:
Mail: faktura@sls-transport.pl
TEL: 0048 95 758 24 00

Dział transportu materiałów niebezpiecznych oraz konwencjonalnych w silosach:
Mail: dispo@sls-transport.pl
TEL: +48 95 758 24 00

Spedytorka 1: +48 95 758 24 01

Spedytorka 2: +48 95 758 24 02

Spedytorka 3: +48 95 758 24 03

Spedytorka 4: +48 95 758 24 04

Spedytorka 5: +48 95 758 24 05

Spedytorka 6: +48 95 758 24 06

Warsztat:
Mistrz warsztatu
TEL: 0048 506 364 597