• Silosy kiprowane od 45m3 do 66m3 (konwencjonalne oraz ADR)
  • Silosy dolnosypy (konwencjonalne oraz ADR)

Łączna moc przerobowa wynosi 40 jednostek z możliwością zwiększenia taboru do 60 jednostek w trybie natychmiastowym.